Τρίτη, 21 Ιουνίου 2011

Πολύγωνα


Στην τέχνη, την επιστήμη και την φύση

Σε παράλληλη παρουσίαση με τη Β' τάξη του 65ου Γυμνασίου Αθηνών μέσω διαδυκτιακής βιντεοκλήσης, η ψηφιακή ομαδα του Β3, παρουσίασε την εργασία της, με θέμα: "ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ", στο χώρο του 3ου Γυμνασίου Γλυφάαδας, στην αίθουσα με τον διαδραστικό πίνακα, σήμερα, Τρίτη 21 Ιουνίου.
Αρχικά, υπήρχε εισαγωγή για την κατανόηση των πολυγώνων. Η υπόλοιπη εργασία ήταν χωρισμένη σε τρεις ενότητες. Τα "Κανονικά πολύγωνα στην τέχνη και στα κτίρια" η πρώτη, και ακολούθησαν στην επιστήμη και στη φύση".
Η πρώτη ενότητα, μας πληροφόρησε για  κτίσματα τα οποία χρησιμοποιούν κανονικά πολύγωνα ως πλακόστρωση ή ως δομικό στοιχειό (πεντάγωνα, εξάγωνα κτήρια). 
Η δεύτερη ενότητα, μας πληροφόρησε για τις κερήθρες των μελισσών, για τα πολυγωνικά σώματα  ζώων, για τα οικοσυστήματα τους.
Η τρίτη ενότητα, μας πληροφόρησε για τις χημικές ενώσεις και τα πολύγωνα που δημιουργούν οι δεσμοί τους, για τα υποατομικά σωματίδια (ηλεκτρόνια, πρωτόνια, νετρόνια), για τους γαλαξίες και για τα διάφορα πολυγωνικά σωματίδια. 
Με τις ίδιες ενότητες ασχολήθηκαν και τα παιδιά  του άλλου σχολείου. Ειδικά στην έρευνά τους για τα πολύγωνα στη φύση και στην τέχνη σε αρκετά παραδείγματα είχαμε την ίδια ανακάλυψη. Εντυπωσιακό στοιχείο αφού τα δύο σχολεία ήλθαν σε επαφή σήμερα!
Αλέξανδρος Σταμούδης

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου